Värbamisteenused

Sihtotsing / Head-hunting

Järjest sagedamini esinevad olukorrad, kus teatud ameti- kohtade täitmine on otstarbekas vaid sihtotsingu või head-hunting‘u meetoditega. Mis seal salata, oma valdkonna tippe ja talente leiabki ainult aktiivse värbamisega, st nendeni tuleb ise jõuda ning oskusliku müügitööga kandideerima meelitada. Kliendilt saadud põhjaliku taustainfo abil koostab Talent Scout otsinguprofiili, mille alusel tuvastatakse potentsiaalsed “sihtmärgid”, kellega võetakse diskreetselt ühendust, et selgitada nende valmidust arutada uusi väljakutseid. Edasi toimub eesmärgipärane ja metoodiline töö kandidaatidega, et selekteerida need, kes vastavad täielikult varem kokkulepitud otsinguprofiilile. Kliendile esitlen nende kandidaatide short-list‘i koos põhjaliku ülevaatega igast kandidaadist.  Sihtotsing on ideaalne võimalus suurt tähelepanu äratamata värvata ettevõttesse valdkonna tipptegija – talent!

Avaliku otsingu teenus

Erinevates avalikes kanalites kuulutamine eesmärgiga saada võimalikult palju profiilile vastavaid kandidaate. Hea võimalus ettevõttel nö testida enda tööandja brändi ning korraliku meediaplaani ja sisuka kuulutusega seda ka teadlikult arendada. Avaliku kuulutamisega kandidaatide kaasamist nimetan pigem passiivseks värbamiseks, mis ei kindlusta soovitud tähelepanu eriala talentide hulgas. Siiski, avalik otsing on suurepärane võimalus leida motiveeritud töötaja, kes oma kandideerimisega on avaldanud soovi töötada just teie ettevõttes. Avalikes kanalites (trükimeedia, tööportaalid jms) kuulutamist saab teha ettevõtte jaoks ka anonüümselt – Talent Scout  võtab hea meelega kogu otsingu- ja valikuprotsessi enda kanda, aga on valmis konsulteerima ja teostama ka protsessi üksikuid etappe.
Võtke julgelt ühendust, leiame lahenduse, mis tagab Teile parima kandidaadi!!!

Konsultatsioon

Lisaks erinevate etappide nõustamisele värbamise ja valiku protsessis, aitame alates tööanalüüside ja otsinguprofiilide koostamisest kuni erinevate personalistrateegiate ning juhendite  väljatöötamise  ja  kirjeldamiseni.  Välise konsultandina pakume tuge teie ettevõttes muudatuste juhtimisel, viies töötajatega läbi näiteks hindamis- ja motivatsiooniintervjuusid. Talent Scout omab kompetentsi nõustada tööandja mainet olulisel määral kujundavad valdkondi nagu out-placement, on-boarding ja tulevikutalente kaasav praktikaprogramm. Kui plaanite ettevõttes läbi viia näiteks 360 kraadi hindamisi, siis hindajate intervjueerimine ja ka hinnatavale lõpliku tagasiside andmine on mõistlik usaldada konsultandile. Tipptasemel värbamise ja valiku alast kompetentsi pole mõtet enamikel ettevõtetel püsipalgal hoida – Talent Scout pakub ka ettevõttesiseseid värbamiskoolitusi teie inimestele.